Destanın Tanımı

DESTANLAR

Kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. Bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Mitoloji, efsane, folklor ve tarihi öğeler içerir. Destanlar ve destansı öyküler ilkçağlardan beri dünyanın her yerinde gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kollektif olarak yaratılmış edebi biçimlerdir.

 

Destan = Dasıtan = Epope

 

Doğal destanlar :

1-)Yaratılış Destanı , 2-)Oğuz Kağan Destanı , 3-)BOZKURT DESTANI , 4-) ERGENEKON DESTANI , 5-)ŞU (Saka) DESTANI 6-)TÜREYİŞ DESTANI 7-)ALP ER TUNGA DESTANI 8-)GÖÇ DESTANI

 

Altta:

 

 


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !